Få tilskudd til solceller på bolig og fritidsbolig

Tilskudd til bolig

Du kan få tilskudd når du monterer solceller på taket av din bolig. Enova gir 10.000,- kroner i støtte til installasjon av anlegget. Resten av støtten avhenger av størrelsen på anlegget ditt, og du får 1.250,- kroner per kW installert effekt, opptil 15 kW.

For eksempel:

  • 8 paneler og 2,1 kW får du: 10.000,- + 2.625 (1.250,- x 2,1) = 12.625,-
  • 16 paneler og 4,3 kW får du: 10.000,- + 5.375 (1.250,- x 4,3) = 15.375,-
  • 40 paneler og 10,8 kW får du: 10.000,- + 13.500 (1.250,- x 10,8) = 23.500,-

Søknad om tilskuddet sender du inn etter at anlegget er montert og betalt. Vi hjelper deg med søknaden.

Les mer om tilskuddet på Enovas hjemmeside 

Tilskudd til fritidsbolig

Nytt fra 2018 er at du også får Enovastøtte til solceller på hyttetaket. I dag er det mer vanlig at vi ønsker samme komfort på hytta som hjemme, og da øker strømforbruket på hytta også. Bruker dere hytta ofte – hvorfor ikke vurdere solceller?

Les mer om tilskudd til fritidsbolig fra Enova