Produserer egen strøm på fjøstaket

Produserer egen strøm på fjøstaket

Per Hermann Køhn Hansæl er bonde med stor interesse for solenergi. Han var raskt ute da vi ønsket oss pilotkunder vinteren 2016.

På fjøstaket har han nå 77 solcellepaneler, som gjennom våren har gitt nok strøm til fjøsstellet så lenge det er lyst. Den egenproduserte strømmen drifter både melketank, melkeanlegg og lys i fjøset. Gjennom sommeren forventer han større produksjon når dagene blir lengre. Da skal også høytørka i det gamle lafta fjøset drives av egen strøm.

Anlegget kan produsere inntil 20 kW per time, og leverer strøm så lenge det er lyst. Overskudd av strøm han ikke bruker selv selger han tilbake på strømnettet.

Køhn Hansæl er vår første pilotkunde med solceller på fjøstak. På Hansæl Søndre gård på Tynset i Nord-Østerdal, driver han med med melk- og kjøttproduksjon. Han ser på solcelleanlegget som en langsiktig investering i gårdsdrifta, og forventer å ha tjent inn investeringen i løpet av 15 år sett i forhold til dagens strømpris.