Lønnsomt for landbruket

Lønnsomt for landbruket

Vi skreddersyr en løsning som er optimal for ditt behov, og som gir lønnsomhet over tid

Solceller er en langsiktig investering med en levetid på 30 år, hvor du kan oppnå fra 4 til 5 % avkastning sett ut i fra dagens forventede strømprisutvikling.

Du får et skreddersydd anlegg med produkter av god kvalitet som fungerer optimalt i vær og vind, og som er tilpasset ditt strømforbruk.

Solceller egner seg godt for landbruket som har strømforbruk på dagtid når anlegget produserer mest. Eksempelvis vil du kunne kjøle ned melken på egen solenergi.

Investeringen gir også mulighet for nytekning og kostnadseffektivisering på andre områder i gårdsdriften. For eksempel med å benytte solenergi til høytørke heller enn rundballer – som igjen vil spare miljøet for plast. Dette er ikke hensyntatt i regnestykket over.

Kontakt oss i dag for en uforpliktende befaring

Send en e-post til post@energi-pluss.no eller ring 62 70 07 00

EnergiPluss har erfaringen og kompetansen du trenger

Vi kjenner landbruket godt, og har lang og bred erfaring med å finne gode løsninger til gårdbrukere i Hedmark og Trøndelag.
Gjennom å være en del av NØK tilbyr vi de strømproduktene som passer din virksomhet best i kombinasjon med solcelleanlegget. Vi legger dine forbruksdata til grunn for å prosjektere anlegget ditt optimalt.

Sist men ikke minst – det skal være hyggelige og lett å gjøre forretning med oss. Vi legger opp til enkle prosesser, klare og oversiktlige tilbud og ingen «liten skrift».