NØK Pluss strømavtale

NØK Pluss strømavtale

Når du produserer egen strøm med solceller vil du deler av året dekke forbruket ditt med egen produksjon. I andre perioder produserer du mer strøm enn du bruker, og kan selge dette tilbake på strømnettet. Du må være plusskunde for å levere overskuddet tilbake på strømnettet.

I andre perioder vil du trenger mer strøm enn du produserer selv. Da kjøper du ordinær strøm fra strømleverandøren på samme måte som du gjør i dag. Dette styres automatisk og du vil ikke merke det på annen måte enn at du får lavere strømregning.

Vi tar hånd om avtalene du trenger

Vi tilbyr strømavtalen NØK Pluss som inkluderer salg av overskudd av din strømproduksjon tilbake på strømnettet, og levering av ordinær strøm til deg når du trenger det. NØK Pluss leveres av NØK Kraftlag som ivaretar avtalene du trenger når du er plusskunde.

 • Strømavtalen NØK Pluss som inkluderer kjøp av ordinær strøm og salg av overskudd av produksjon.
 • Plusskunde-avtale med netteier for å levere strøm tilbake på strømnettet.

Etter hvert som du blir kjent med ditt solcelleanlegg og hvor mye du produserer, kan vi skreddersy et solprodukt etter dine behov.

Du kan velge mellom to strømprodukter

NØK Pluss spot

 • Ved kjøp av strøm betaler du vår innkjøpspris med tillegg for lovpålagt elsertifikat.  Elsertifikater for 2017 er 2,93 øre/kWh. Vi tar forbehold for endringer i elsertifikatkostnaden.
 • I tillegg kommer en månedskostnad på kr 49,-.
 • Du selger overskudd av strøm til spotpris (det betyr markedspris) time for time. Spotprisen settes av Nord pool.

NØK Pluss fast

 • Du betaler en fast pris per kilowattime for strømmen du kjøper fra oss.
 • I tillegg kommer en månedskostnad på kr 49,-.
 • Strømmen du selger tilbake, kjøper vi til samme faste pris – hele året.

Lovpålagt nettleie for transport av strømmen du kjøper kommer i tillegg til strømavtalen.

Oversikt over produksjon og forbruk

NØK gir deg oversikt over  produksjonstall fra solcellene og hvor mye strøm du bruker.

Du får også:

 • En årlig miljørapport
 • En markedsrapport som sier noe om prisutviklingen og prognoser fremover
 • Tilgang til gratis rådgivning
 • Sammen med deg skreddersyr vi et solprodukt til dine behov.
 • Det er 5 års binding på avtalen.